Matrimonio A Les Etoiles Roof Garden

Matrimonio A Les Etoiles Roof Garden

Fotografi: Barbara Andolfi